معنی و ترجمه کلمه فلز مانند به انگلیسی فلز مانند یعنی چه

فلز مانند

metalloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها