معنی و ترجمه کلمه فلز مرکب از مس و قلو و روى به انگلیسی فلز مرکب از مس و قلو و روى یعنی چه

فلز مرکب از مس و قلو و روى

gunmetal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها