معنی و ترجمه کلمه فلز نرم و مومى شکل نقره فام به انگلیسی فلز نرم و مومى شکل نقره فام یعنی چه

فلز نرم و مومى شکل نقره فام

sodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها