معنی و ترجمه کلمه فلسطین به انگلیسی فلسطین یعنی چه

فلسطین

palestine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها