معنی و ترجمه کلمه فلسفه انتخاب اصلح در طبیعت به انگلیسی فلسفه انتخاب اصلح در طبیعت یعنی چه

فلسفه انتخاب اصلح در طبیعت

natural selection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها