معنی و ترجمه کلمه فلسفه اى که اراده را عامل موثر در ایجاد عالم وجود مى داند به انگلیسی فلسفه اى که اراده را عامل موثر در ایجاد عالم وجود مى داند یعنی چه

فلسفه اى که اراده را عامل موثر در ایجاد عالم وجود مى داند

voluntarism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها