معنی و ترجمه کلمه فلش پشت سوراخ بینى سوسمار به انگلیسی فلش پشت سوراخ بینى سوسمار یعنی چه

فلش پشت سوراخ بینى سوسمار

postnasal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها