معنی و ترجمه کلمه فلفل شیرین به انگلیسی فلفل شیرین یعنی چه

فلفل شیرین

pimiento
sweet pepper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها