معنی و ترجمه کلمه فلوئور به انگلیسی فلوئور یعنی چه

فلوئور

Fluorine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها