معنی و ترجمه کلمه فنا ناپذیر به انگلیسی فنا ناپذیر یعنی چه

فنا ناپذیر

immortal
indestructible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها