معنی و ترجمه کلمه فنرى بودن به انگلیسی فنرى بودن یعنی چه

فنرى بودن

recoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها