معنی و ترجمه کلمه فنرى به انگلیسی فنرى یعنی چه

فنرى

bouncy
elastic
resilient
springy
whippy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها