معنی و ترجمه کلمه فن آمارگرى به انگلیسی فن آمارگرى یعنی چه

فن آمارگرى

statistics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها