معنی و ترجمه کلمه brown & sharpe wire gauge به فارسی brown & sharpe wire gauge یعنی چه

brown & sharpe wire gauge


الکترونيک : اندازه براون - شارپ سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها