معنی و ترجمه کلمه brown & sharpe wire gauge به فارسی brown & sharpe wire gauge یعنی چه

brown & sharpe wire gauge


الکترونيک : اندازه براون - شارپ سيم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها