معنی و ترجمه کلمه اصالت به انگلیسی اصالت یعنی چه

اصالت

gentility
gentrice
gentry
ism
originality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها