معنی و ترجمه کلمه فضا دارى به انگلیسی فضا دارى یعنی چه

فضا دارى

spatiality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها