معنی و ترجمه کلمه موقر ساختن به انگلیسی موقر ساختن یعنی چه

موقر ساختن

solemnify


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها