معنی و ترجمه کلمه denaturation به فارسی denaturation یعنی چه

denaturation


(در موردالکل )تقليب ،قلب ماهيت ،مصنوعى سازى
شيمى : تقليب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها