معنی و ترجمه کلمه بیحرکت شدن به انگلیسی بیحرکت شدن یعنی چه

بیحرکت شدن

stagnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها