معنی و ترجمه کلمه فیوزدار کردن به انگلیسی فیوزدار کردن یعنی چه

فیوزدار کردن

fuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها