معنی و ترجمه کلمه گارى روپوش دار به انگلیسی گارى روپوش دار یعنی چه

گارى روپوش دار

schooner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها