معنی و ترجمه کلمه debt of nature به فارسی debt of nature یعنی چه

debt of nature


مرگ ،اجل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها