معنی و ترجمه کلمه task element (te) به فارسی task element (te) یعنی چه

task element (te)


علوم دريايى : عنصر ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها