معنی و ترجمه کلمه graphite crucible به فارسی graphite crucible یعنی چه

graphite crucible


علوم مهندسى : بوته گرافيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها