معنی و ترجمه کلمه حاوى مقدار زیادى اسید به انگلیسی حاوى مقدار زیادى اسید یعنی چه

حاوى مقدار زیادى اسید

hyperacid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها