معنی و ترجمه کلمه therm(a)esthesiometer به فارسی therm(a)esthesiometer یعنی چه

therm(a)esthesiometer


روانشناسى : حساسيت سنج دمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها