معنی و ترجمه کلمه humiliation به فارسی humiliation یعنی چه

humiliation


تحقير،احساس حقارت
روانشناسى : تحقير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها