معنی و ترجمه کلمه تر و تمیز به انگلیسی تر و تمیز یعنی چه

تر و تمیز

prissy
shipshape
spic and span
spick and span
trig
trim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها