معنی و ترجمه کلمه فن استفاده از دستگاه هاى الکتریکى و خودکار در هوا نوردى و نجوم به انگلیسی فن استفاده از دستگاه هاى الکتریکى و خودکار در هوا نوردى و نجوم یعنی چه

فن استفاده از دستگاه هاى الکتریکى و خودکار در هوا نوردى و نجوم

avionics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها