معنی و ترجمه کلمه فن تهیه نقوش الوان به انگلیسی فن تهیه نقوش الوان یعنی چه

فن تهیه نقوش الوان

polychromy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها