معنی و ترجمه کلمه فن خطابه به انگلیسی فن خطابه یعنی چه

فن خطابه

homiletics
oratory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها