معنی و ترجمه کلمه فن ماساژ و جابجا کردن ستون فقرات به انگلیسی فن ماساژ و جابجا کردن ستون فقرات یعنی چه

فن ماساژ و جابجا کردن ستون فقرات

chiropractic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها