معنی و ترجمه کلمه فن پرهیز یا رژیم غذایى به انگلیسی فن پرهیز یا رژیم غذایى یعنی چه

فن پرهیز یا رژیم غذایى

dietetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها