معنی و ترجمه کلمه فهرست اسامى مجرمین و اشخاص مورد سوء ظن به انگلیسی فهرست اسامى مجرمین و اشخاص مورد سوء ظن یعنی چه

فهرست اسامى مجرمین و اشخاص مورد سوء ظن

blacklist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها