معنی و ترجمه کلمه فهرست تجارتى به انگلیسی فهرست تجارتى یعنی چه

فهرست تجارتى

bill of goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها