معنی و ترجمه کلمه فهرست سازى قبلى به انگلیسی فهرست سازى قبلى یعنی چه

فهرست سازى قبلى

pre indexing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها