معنی و ترجمه کلمه فهرست نامزدهاى انتخاباتى به انگلیسی فهرست نامزدهاى انتخاباتى یعنی چه

فهرست نامزدهاى انتخاباتى

poll
slate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها