معنی و ترجمه کلمه فهمیدن به انگلیسی فهمیدن یعنی چه

فهمیدن

catch
compass
comprehend
follow
get
grasp
gripe
induct
intend
learn
realize
savor
savour
savvey
savvy
see
skill
tell
twig
understand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها