معنی و ترجمه کلمه فواره زدن به انگلیسی فواره زدن یعنی چه

فواره زدن

gush
jet
spout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها