معنی و ترجمه کلمه فوتون به انگلیسی فوتون یعنی چه

فوتون

photon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها