معنی و ترجمه کلمه فوران تند و ناگهانى داشتن یا کردن به انگلیسی فوران تند و ناگهانى داشتن یا کردن یعنی چه

فوران تند و ناگهانى داشتن یا کردن

geyser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها