معنی و ترجمه کلمه فوران کردن به انگلیسی فوران کردن یعنی چه

فوران کردن

erupt
geyser
irrupt
spew
spout
spurt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها