معنی و ترجمه کلمه فوراً تهیه کردن به انگلیسی فوراً تهیه کردن یعنی چه

فوراً تهیه کردن

extemporize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها