معنی و ترجمه کلمه فوق الطبیعه به انگلیسی فوق الطبیعه یعنی چه

فوق الطبیعه

paranormal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها