معنی و ترجمه کلمه فوق العاده سرد به انگلیسی فوق العاده سرد یعنی چه

فوق العاده سرد

ice cold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها