معنی و ترجمه کلمه فوق هدایت به انگلیسی فوق هدایت یعنی چه

فوق هدایت

superconductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها