معنی و ترجمه کلمه فى البداهه خواندن یا اجرا کردن به انگلیسی فى البداهه خواندن یا اجرا کردن یعنی چه

فى البداهه خواندن یا اجرا کردن

sight read

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها