معنی و ترجمه کلمه مست به انگلیسی مست یعنی چه

مست

boozy
drunk
drunken
fou
groggy
instable
intoxicated
languorous
loaded
plastered
sot
souse
tipsy
tosspot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها