معنی و ترجمه کلمه ceil (to) به فارسی ceil (to) یعنی چه

ceil (to)


اندود کردن با ملات ،نازک کارى
معمارى : تخته پوش کرده سقف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها