معنی و ترجمه کلمه writer به فارسی writer یعنی چه

writer


نويسنده ،مولف ،مصنف ،راقم ،نگارنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها